நேர்மறை சிந்தனைகள் நம்மை இயற்கையுடன் இணைத்து தேவையற்ற விளைவுகளை நீக்குகின்றன

நம் உடலில் அமைந்துள்ள பூந்தொட்டி போன்றது நம் மனது.

நல்ல சிந்தனைகள் மற்றும் பேச்சுகள் மூலம் நாம் இயற்கையின் குழந்தைகள் ஆகிறோம்..

உடலின் 9 சக்கரங்கள் 

உடலின் 9 துவாரங்கள் 

நம் உடலில் அமைந்துள்ள பூந்தொட்டி போன்றது நம் மனது. நல்ல சிந்தனைகள் மற்றும் பேச்சுகள் மூலம் நாம் இயற்கையின் குழந்தைகள் ஆகிறோம்...

D S Bhandari

சிவ அகோரி சக்தி DS பண்டாரி

Contact

Contact-image
Address:
Office : No.1,SLV Building, 4th Floor, Near Banaras Sweet House, Chickpete Cross, Maramma Temple Street, Bengaluru-560053.

Residence: Raghavanhill, #406,Fourth Floor, 6th Cross, Srirampura, Bengaluru-560021.
India

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Mobile: +91-9342830888

http://www.shivaghorishakti.com

Contact Form

Send an email. All fields with an * are required.